Esküvő

A Nagyboldogasszony (ferences-bencés) Templom és kolostor épületegyüttes Sopron Fő terének és belvárosának meghatározó városképi jelentőségű épülete, látványossága, épített öröksége. Itt koronázták III. Ferdinándot (1625) és két királynét is, továbbá országgyűlések színhelye is volt templomunk. Történelmi hely – történelmi események színtere.

A templomi esküvőben Isten hívják meg életükbe a házasulanduk, hogy életközösségük biztosítéka Jézus legyen. Megélhetik a házasságukban: ha nem szeretetből élnek, tesznek bármit is, akkor semmit nem ér közös életük. Bármit is elérhetnek: szép lakást, bármekkora karriert is futhatnak be, sőt családjáért fel is áldozhatja magát – de Krisztus mutatta szeretet nélkül semmit sem ér.

A templomi esküvőben örök hűséget ígérnek egymásnak Isten előtt. Miért? Mert a másikat a megismert tulajdonságai alapján, esetleg hibái ellenére is olyannak tartja, hogy rá meri bízni életét. Életcélja: társát szeretné boldognak látni, és az a boldogsága, ha ő valóban boldog. Elég biztosíték erre az emberi szó? Nem! Az Istent hívják tanúul. Házasságuk, vállalkozásuk emberi erőt meghaladó. Az Urat kérik, hogy szavuk soha ne zengő érc, vagy pengő cimbalom legyen, ne üres hang legyen, hanem mindent eltűrő, mindent elviselő, soha el nem múló szeretet legyen. A templomi esküvőben Istennel kötnek szövetséget, Krisztust hívják meg életükbe.

A polgármesteri hivatalból gyalog is megközelíthető, hogy Isten előtt kimondják házassági szándékukat. Esküvőre a Templom utca kapun vagy a Fő tér felől vonulhatnak be (lefedjük a kripta lejáratát). Jegyesek házassági előkészítését páronként végezzük. Jelentkezhet személyesen vagy telefonon. (20/77-386-55; 30/849-8280)

"A szeretet kiválaszt megszólít megtart és elenged de soha nem sajátít ki, legfeljebb örömmel elfogadja, ha önként csak neki ajándékozod magad." (Simon András)