Keresztelő

A bölcs Isten nagyon is emberi módon jelzi, mikor érintkezik az Isten az ember világával (a kegyelem belenyúl világunkba). Nagyon is megfelelő az ember természetének, hiszen kezdettől fogva a víznek (mint őselemnek) megtisztító erőt tulajdonított. Krisztus szavának erejében ez a tisztulás valóban meg is történik. A vízből élet fakad, a keresztvízből isteni élet.

Isten gyermekévé leszünk (megtisztít az ősbűntől), Egyházunk tagja, védőszentet kapunk. A kegyelmi élet nyitánya. Istenünk nagy bizalma, hogy ezt a szülőkre bízza, ám nem hagyja őket magukra.

Gyermekük keresztelését a szülők kérhetik személyesen. Telefonos egyeztetés: (20/77-386-55; 30/849-8280)